Warunki ogólne


1.Sklep internetowy www.spodnie-spodnie.pl właściciel Marek Grubich, znajdujący się na stronie internetowej pod tym samym adresem, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Dane Firmy: Spodnie od A do Z, Marek Grubich, 81-355 Gdynia ul. Wójta Radtkego 22/1, NIP: 586-002-25-64, REGON: 190503400, tel/fax (58) 713-53-93, email:  swiat.spodni.gdynia@gmail.com ; Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 16251.

2.Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym www.spodnie-spodnie.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

Procedura składania i realizacji zamówień

3.Podany przez Użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

4.Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego na stronie sklepu internetowego.

5.W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, www.spodnie-spodnie.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

6.Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

7.Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.  Wysyłka w tym samym dniu co wpłata (Przy zaksięgowaniu wpłaty do godz. 14.00 dnia roboczego)

8.Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę.

Gwarancje, reklamacje i wymiany

9.Towary oferowane w sklepie internetowym www.spodnie-spodnie.pl  są objęte gwarancją producenta a transakcje udokumentowane paragonem dostarczonym wraz z produktem.

10.Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez obowiązku podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki i odesłania na swój koszt na adres; Marek Grubich 81-355 Gdynia ul. Wójta Radtkego 22/1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).